BRUSSELS INTERNATIONAL & NATIONAL GUITAR COMPETITIONS
« ILSE & NICOLAS ALFONSO » 2023

Deze jaarlijkse wedstrijden, de enige in Brussel, werden in 2013 in het leven geroepen door het Brussels International Guitar Festival en is een huldebetoon aan de Meesters Ilse ALFONSO (1929-2017) en Nicolas ALFONSO (1913-2001) die de eerste gitaarklassen openden in de Muziekacademies van België, evenals de gitaarklas aan het Conservatoire Royal de Bruxelles - École Supérieure des Arts in het jaar 1965.


DE NATIONALE WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle klassieke amateurgitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, officieel ingeschreven in België.

DE INTERNATIONALE WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle klassieke gitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, die niet vertegenwoordigd zijn door een agentschap (impresario).BRUSSELS NATIONAL GUITAR COMPETITION
« ILSE & NICOLAS ALFONSO » 2023

Toelatingsvoorwaarden

De Nationale Wedstrijd 2023 is toegankelijk voor alle klassieke amateurgitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, officieel ingeschreven in België.

De kandidaat mag niet zijn ingeschreven of ingeschreven zijn geweest bij een Hogere Muziekschool in België of in het buitenland.

Uitzondering : de kandidaten die ten minste sinds 1 januari 2022 in België wonen en die in september 2023 zijn toegelaten tot het eerste jaar van de bacheloropleiding aan een instelling voor hoger muziekonderwijs in België voor het academiejaar 2023/2024, mogen zich inschrijven voor de wedstrijd.

Aan het slot van de finale zullen maximaal zes kandidaten beloond worden die over een sterke artistieke persoonlijkheid en uitstraling op de scène beschikken.

Het instrument waarop de kandidaat speelt moet een klassieke gitaar zijn (zes snaren of meer).

Het programma van elk onderdeel van de Wedstrijd dient verplicht minstens één werk te bevatten gecomponeerd door Nicolas Alfonso (Schott Music Editions).

De rest van het programma is vrij, maar zal bestaan uit werken van het solorepertoire voor klassieke gitaar of transcripties en mag onuitgegeven werken bevatten.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de kandidaat per email het volledig ingevulde inschrijvingsformulier en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld opgestuurd te hebben.

Inschrijvingsgeld (wordt niet terugbetaald) : 30 EUR.

Het volledige wedstrijdreglement en het inschrijvingsdossier kunnen vanaf heden door middel van het elektronische formulier hieronder worden aangevraagd of per email : info(at)bigfest.be.


Gang van zaken en programma

Woensdag 1 november 2023, 24:00, middernacht (Belgische tijd)
uiterste datum om het inschrijvingsformulier en het volledig wedstrijdreglement aan te vragen via het elektronisch formulier hieronder of per email info(at)bigfest.be

Vrijdag 3 november 2023, 24:00, middernacht (Belgische tijd)
uiterste datum waarop het volledig inschrijvingsformulier, een link naar een video gepubliceerd op YOUTUBE en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de Wedstrijd

Maandag 6 november 2023
aankondiging van de preselectie resultaten

Zaterdag 25 november 2023
publieke finale - proclamatie en prijsuitreiking

PRESELECTIE MET GESLOTEN DEUREN

Bekijken en beluisteren door de Jury van een video op YOUTUBE gezet en gerealiseerd na de 1ste september 2023 volgens de nauwkeurige instructies in het volledige wedstrijdreglement dat is te bekomen via het elektronisch formulier of per email info(at)bigfest.be>.

Duur van de opname : tussen 12 en 15 minuten.

Programma : vrije keuze, uit het hoofd gespeeld, met minstens één compositie van Nicolas Alfonso (Schott Music Editions) verplicht.

De werken van dit programma mogen eventueel weer tijdens de finale worden gespeeld.

De kandidaat mag zelf de volgorde van zijn te spelen werken bepalen.

Na deliberatie zal de Jury maximaal 6 kandidaten aanwijzen voor de finale.

Zij zullen persoonlijk per email verwittigd worden en hun namen zullen worden vermeld op de site van de Wedstrijd www.bigfest.be.

PUBLIEKE FINALE - vrije toegang

Zaterdag 25 november 2023 op 09:00.

Plaats : Théâtre du Vaudeville - 13, Koninginnegalerij - 1000 Brussel - België (waar het Festival plaats vindt).

Hier worden alleen de kandidaten toegelaten die door de preselectie kwamen.

De volgorde van opkomst zal door loting worden bepaald en aan de finalisten worden medegedeeld.

Duur : tussen 15 en 20 minuten maximaal aanwezigheid op het podium.

Programma : vrije keuze, uit het hoofd gespeeld, met minstens één compositie van Nicolas Alfonso (Schott Music Editions) verplicht.

In dit programma mogen alle of sommige werken voorkomen die reeds in de selectieronde werden gespeeld.

De kandidaat mag zelf de volgorde van zijn te spelen werken bepalen.

Aan het einde van deze finale en na deliberatie zal de Jury maximaal drie « 1ste Prijs Ilse & Nicolas Alfonso 2023 » en maximaal drie « 2de Prijs Ilse & Nicolas Alfonso 2023 » van het Brussels National Guitar Competition toekennen.

Alle finalisten worden dringend verzocht aanwezig te zijn op zaterdag 25 november 2023 tussen 11:30 en 13:00 voor de proclamatie van de resultaten en de prijsuitreiking, zo niet zal hun prijs geannuleerd worden.

PRIJZEN

De Laureaten (maximaal drie) van de « 1ste Prijs Ilse & Nicolas Alfonso 2023 » ontvangen elk :

  • 350 EUR (drie honderd vijftig euros),

  • een diploma,

  • verschillende geschenken aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen)

  • en zal aan het Brussels International Guitar Festival 2024 mogen deelnemen.

De Laureaten (maximaal drie) van de « 2de Prijs Ilse & Nicolas Alfonso 2023 » ontvangen elk :

  • 100 EUR (honderd euros),

  • een diploma,

  • verschillende geschenken aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen).


Jury

De Jury van elke wedstrijdronde wordt voornamelijk samengesteld uit persoonlijkheden van de Belgische en internationale kunstwereld.

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

De Jury behoudt zich het recht voor bepaalde prijzen niet toe te kennen als het niveau onvoldoende wordt bevonden.


Inlichtingen, volledig reglement & inschrijvingsformulier

U mag ook uw bericht opsturen naar info@bigfest.be