BRUSSELS INTERNATIONAL GUITAR COMPOSITION COMPETITION
« ILSE & NICOLAS ALFONSO » 2023

Deze jaarlijkse wedstrijd, in 2021 door het Brussels International Guitar Festival in het leven geroepen, is uniek in Brussel.
De bedoeling hiervan is het repertoire van de klassieke gitaar te verrijken.

Het is een huldebetoon aan de Meesters Ilse ALFONSO (1929-2017) en Nicolas ALFONSO (1913-2001) die de eerste gitaarklassen openden in de Muziekacademies van België, evenals de gitaarklas aan het Conservatoire Royal de Bruxelles - École Supérieure des Arts in het jaar 1965.

Nicolas Alfonso was ook componist en lid van SABAM.
Ilse en Nicolas Alfonso waren de personen aan wie vele werken werden opgedragen en speciaal voor hen gecomponeerd door Rodrigo, Absil, Baervoets...Toelatingsvoorwaarden

De Internationale Gitaarcompositiewedstrijd 2023 is toegankelijk voor alle componisten, ongeacht hun nationaliteit of leeftijd.

Na afloop van het juryberaad zullen DRIE WERKEN worden bekroond die de expressieve, poëtische, virtuoze en technische waarden van de klassieke gitaar tot hun recht laten komen.

Het voorgestelde werk moet gecomponeerd zijn voor klassieke gitaar (zes snaren of meer).

Het werk kan in één of meer delen worden geschreven.

Het werk mag niet zijn gepubliceerd.

Het werk mag in geen enkele andere wedstrijd ter wereld zijn bekroond.

Een componist mag meerdere werken indienen. In dat geval moet hij/zij voor elk werk een volledig registratiedossier toezenden en de registratievergoeding voor elk werk betalen.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de componist per e-mail email het volledig ingevulde inschrijvingsformulier, het pdf-bestand van de partituur, het audiobestand van het werk (mp3 of midi) en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld opgestuurd te hebben.

Inschrijvingsgeld (wordt niet terugbetaald) : 75 EUR.

Het volledig wedstrijdreglement en inschrijvingsdossier kunnen vanaf heden worden aangevraagd door middel van het elektronisch formulier dat zich hieronder bevindt of per email : info(at)bigfest.be.


Gang van zaken en programma

Woensdag 1 november 2023 om middernacht (Belgische tijd)
Uiterste datum om het inschrijvingsformulier en het volledig wedstrijdreglement aan te vragen via het elektronisch formulier hieronder of per email info(at)bigfest.be.

Vrijdag 3 november 2023 om middernacht (Belgische tijd)
Uiterste datum waarop het volledig inschrijvingsformulier, het .pdf-bestand van de partituur, het audiobestand van het werk (mp3 of midi) en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de Wedstrijd.

Zondag 26 november 2023
Openbare bekendmaking van de resultaten en uitreiking van de prijzen.

SELECTIE ACHTER GESLOTEN DEUREN

Lezing en beluistering door de Jury van het ingezonden werk volgens de nauwkeurige instructies in het volledige wedstrijdreglement dat is te bekomen via het elektronisch formulier of per email info(at)bigfest.be.

Duur van het werk : tussen 7 en 8 minuten.

Het werk kan aanwijzingen bevatten die nodig zijn voor de uitvoering ervan (vingerzettingen, nuances, bijzondere technieken, enz.).

De partituur moet als .pdf-bestand (A4-formaat) per e-mail of via WeTransfer naar info(at)bigfest.be worden gestuurd.

De naam van de componist mag op geen enkele bladzijde van de toegezonden partituur voorkomen.

De componist moet een audiobestand van het werk bijvoegen (mp3- of midi-formaat) zonder vermelding van zijn/haar naam.

Na beraadslaging zal de Jury maximaal 3 werken bekronen.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN EN PRIJSUITREIKING - gratis toegang

Zondag 26 november 2023 - 11:30

Plaats : Théâtre du Vaudeville - Koninginnegalerij, 13 - 1000 Brussel - België (waar het Festival plaats vindt).

PRIJZEN

De Laureaten (maximaal drie) van de 1ste prijs van de Brussels International Guitar Composition Competition « Ilse & Nicolas Alfonso » 2023 » ontvangen elk :

  • 1.500 EUR (duizend vijfhonderd euros),
  • een diploma,
  • uitvoering van het werk op het Brussels International Guitar Festival & Competitions 2024,
  • uitzending van een opname van het werk op de kanalen van het Festival (Youtube, Facebook...),
  • promotie van het werk bij de partners van het Festival (media : radio, geschreven pers...),
  • publicatie van het werk door een uitgever (moet nog worden bevestigd - informatie volgt later).

Jury

De Jury wordt voornamelijk samengesteld uit persoonlijkheden van de Belgische en internationale kunstwereld.

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

De Jury behoudt zich het recht voor bepaalde prijzen niet toe te kennen als het niveau onvoldoende wordt bevonden.


Informatie, volledig reglement & inschrijvingsdossier

U mag ook uw bericht opsturen naar info@bigfest.be