BRUSSELS INTERNATIONAL & NATIONAL GUITAR COMPETITIONS
« ILSE & NICOLAS ALFONSO » 2023

Deze jaarlijkse wedstrijden, de enige in Brussel, werden in 2013 in het leven geroepen door het Brussels International Guitar Festival en is een huldebetoon aan de Meesters Ilse ALFONSO (1929-2017) en Nicolas ALFONSO (1913-2001) die de eerste gitaarklassen openden in de Muziekacademies van België, evenals de gitaarklas aan het Conservatoire Royal de Bruxelles - École Supérieure des Arts in het jaar 1965.


DE NATIONALE WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle klassieke amateurgitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, officieel ingeschreven in België.

DE INTERNATIONALE WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle klassieke gitaristen,ongeacht nationaliteit of leeftijd, die niet vertegenwoordigd zijn door een agentschap (impresario).BRUSSELS INTERNATIONAL GUITAR COMPETITION « ILSE & NICOLAS ALFONSO » 2023

Toelatingsvoorwaarden

De Internationale Wedstrijd 2023 is toegankelijk voor alle klassieke gitaristen, ongeacht nationaliteit of leeftijd, die niet vertegenwoordigd zijn door een agentschap (impresario).

Aan het slot van de finale zullen ZES KANDIDATEN beloond worden die over een sterke persoonlijkheid en uitstraling beschikken, en op het podium de expressie, poëzie, virtuositeit en techniek van een gevarieerd repertoire met overtuiging kunnen overbrengen.

Het instrument waarop gespeeld zal worden dient een klassieke gitaar te zijn (zes snaren of meer).

Het programma van elk wedstrijdonderdeel moet verplicht het opgelegde werk of de opgelegde werken, waarvan de details hieronder, bevatten.

De rest van het programma is vrij, maar zal bestaan uit werken van het solorepertoire voor klassieke gitaar of transcripties en mag onuitgegeven werken bevatten.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd dient de kandidaat per email het volledig ingevulde inschrijvingsformulier, een link naar een video gepubliceerd op YOUTUBE en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld opgestuurd te hebben.

Inschrijvingsgeld (wordt niet terugbetaald) : 70 EUR.

Het volledig wedstrijdreglement en inschrijvingsdossier kunnen vanaf heden worden aangevraagd door middel van het elektronisch formulier dat zich hieronder bevindt of per email : info(at)bigfest.be.


Gang van zaken en programma

Woensdag 1 november 2023, 24:00, middernacht (Belgische tijd)
uiterste datum om het inschrijvingsformulier en het volledig wedstrijdreglement aan te vragen via het elektronisch formulier hieronder of per email info(at)bigfest.be

Vrijdag 3 november 2023, 24:00, middernacht (Belgische tijd)
uiterste datum waarop het volledig inschrijvingsformulier, een link naar een video gepubliceerd op YOUTUBE en het bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld in het bezit moeten zijn van de organisatoren van de Wedstrijd

Maandag 6 november 2023
aankondiging van de preselectie resultaten

Zondag 26 november 2023
publieke finale - proclamatie - prijsuitreiking

PRESELECTIE MET GESLOTEN DEUREN

Bekijken en beluisteren door de Jury van een video op YOUTUBE gezet en gerealiseerd na de 1 september 2023 volgens de nauwkeurige instructies in het volledige wedstrijdreglement dat is te bekomen via het elektronisch formulier of per email info(at)bigfest.be.

Duur van de opname : tussen 15 en 20 minuten.

Programma : vrije keuze, uit het hoofd gespeeld, en de twee verplichte composities (die niet verplicht uit het hoofd gespeeld hoeven te worden) :

« Marinera » van Nicolas Alfonso
Schott Music Editions (Album « Songs and danses from Spain », N° SF 9409).

Link: https://en.schott-music.com/shop/gesaenge-und-taenze-aus-spanien-no89281.html

« La Rosa », Hommage à Federico Garcia Lorca, van Nicolas Alfonso
Schott Music Editions (Album « Spanish Souveniors », N° SF 9415).

Link: https://en.schott-music.com/shop/erinnerung-aus-spanien-no89287.html

De kandidaat kan zelf de volgorde van zijn te spelen werken bepalen.

De werken van dit programma mogen eventueel opnieuw gespeeld worden tijdens de finale.

Na deliberatie zal de Jury maximaal 6 kandidaten aanwijzen voor de finale.

Zij zullen persoonlijk per email verwittigd worden en hun namen zullen worden vermeld op de site van de Wedstrijd www.bigfest.be.

PUBLIEKE FINALEgratis toegang

Zondag 26 november 2023 - 09:00.

Plaats : Théâtre du Vaudeville - 13, Koninginnegalerij - 1000 Brussel - België (waar het Festival plaats vindt).

Hier worden alleen de 6 finalisten toegelaten die door de preselectie kwamen.

De volgorde van opkomst zal door loting worden bepaald en aan de finalisten worden medegedeeld.

Duur : tussen 20 en 25 minuten maximale aanwezigheid op het podium.

Programma : vrije keuze en de twee verplichte composities, alle uit het hoofd gespeeld :

« La Rosa », Hommage à Federico Garcia Lorca, van Nicolas Alfonso
Schott Music Editions (Album « Spanish Souveniors », N° SF 9415).

Link: https://en.schott-music.com/shop/erinnerung-aus-spanien-no89287.html

« El Vito » by Nicolas Alfonso
Schott Music Editions (Album « Songs and danses from Spain », N° SF 9409).

Link: https://en.schott-music.com/shop/gesaenge-und-taenze-aus-spanien-no89281.html

Dit programma mag in zijn geheel of gedeeltelijk werken bevatten die reeds tijdens de preselectie gespeeld werden.

De kandidaat kan zelf de volgorde van zijn te spelen werken bepalen.

Aan het einde van deze finale en na beraadslaging zal de Jury zes prijzen toekennen.

De reiskosten komen ten laste van de finalisten.

Op aanvraag kunnen de finalisten die verder dan 150 km van Brussel wonen gratis bij een gastfamilie verblijven (ontbijt inbegrepen) gedurende twee nachten, vanaf 25 tot 27 november 2023.

Alle finalisten worden dringend verzocht aanwezig te zijn op zondag 26 november 2023 voor de ceremonie van de bekendmaking van de resultaten en de uitreiking van de prijzen, zoniet zal hun prijs geannuleerd worden.

PRIJZEN

1ste Prijs
van de Brussels International Guitar Competition « Ilse & Nicolas Alfonso » 2023

 • 3.000 EUR (drie duizend euros),

 • diploma,

 • recital tijdens het Brussels International Guitar Festival 2024 (indien andere recitals worden aangeboden, zullen deze later worden aangekondigd),

 • verdeling van een online album (.mp3 formaat) op de meest belangrijke websites (iTunes, Amazon...), aangeboden door “DotGuitar” voor het Label “DotGuitar/CD" http://www.dotguitar.it/zine/cd/dotguitar_cd.html,

 • enkele cadeaus aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen).

2de Prijs
van de Brussels International Guitar Competition « Ilse & Nicolas Alfonso » 2023

 • 2.000 EUR (twee duizend euros),

 • diploma,

 • verdeling van een online album (.mp3 formaat) op de meest belangrijke websites (iTunes, Amazon...), aangeboden door “DotGuitar” voor het Label “DotGuitar/CD" http://www.dotguitar.it/zine/cd/dotguitar_cd.html,

 • enkele cadeaus aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen).

3de Prijs
van de Brussels International Guitar Competition « Ilse & Nicolas Alfonso » 2023

 • 1.000 EUR ( duizend euros),

 • diploma,

 • verdeling van een online album (.mp3 formaat) op de meest belangrijke websites (iTunes, Amazon...), aangeboden door “DotGuitar” voor het Label “DotGuitar/CD" http://www.dotguitar.it/zine/cd/dotguitar_cd.html,

 • enkele cadeaus aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen).

De drie Laureaten van de 4de Prijs
van de Brussels International Guitar Competition « Ilse & Nicolas Alfonso » 2023 ontvangen elk :

 • 500 EUR (vijf honderd euros),

 • diploma,

 • enkele cadeaus aangeboden door de partners van de Wedstrijd (nadere bijzonderheden volgen).


Jury

De Jury van elke wedstrijdronde wordt voornamelijk samengesteld uit persoonlijkheden van de Belgische en internationale kunstwereld.

Zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

De Jury behoudt zich het recht voor bepaalde prijzen niet toe te kennen als het niveau onvoldoende wordt bevonden.


Inlichtingen, volledig reglement & inschrijvingsformulier

U mag ook uw bericht opsturen naar info@bigfest.be